Ректорат

РЕКТОРАТ

Станицата Ректорат е лоцирана во близина на поголема крстосница во центарот на Скопје.

Урбаната станица за мерење на влијанието од сообраќајот ја претставува областа со високо влијание на емисиите од сообраќајот.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, CO, PM10 и BTX.

Rektorat Rektorat