Тетово

ТЕТОВО

Тетово (70 000 жители) се наоѓа на оддалеченост од околу 40 километри западно од Скопје. Станицата се наоѓа во дворот на  Основното училиште “Св. Кирил и Методиј”. Оддалечена е на само 5 метри од булевар со висока фреквентност на сообраќајот. На оддалеченот 15-20 метри од станицата се наоѓаат згради за домување. Станицата го следи загадувањето од индустриските објекти лоцирани  на  растојание од 600-700 метри.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO и PM10.

tetovo1 tetovo2