Азотен Диоксид NO2

Часовни надминувања на NO2

Подолу се дадени последните датуми со надминувања на часовните гранични вредности (200 µg/m3) за NO2, концентрацијата при надминувањето, и вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година. Дознајте повеќе за граничните вредности

Прагот за алармирање е 400 µg/m3 за NO2. Дознајте повеќе за праг на алармирање 


Сите податоци се прелиминарни и се подложни на промена.