Јаглерод моноксид CO

8 часовни надминувања на CO

Подолу се дадени последните датуми со надминувања на 8 часовната гранична вредност (10mg/m3) за CO, концентрацијата при надминувањето, и вкупниот број на надминувања на секое мерно место во тековната година. Дознајте повеќе за граничните вредности


Сите податоци се прелиминарни и се подложни на промена.