Надминувања до: 18-06-2019 10:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар - - 0 18
Карпош - - 0 18
Лисиче - - 0 18
Гази Баба - - 0 18
Ректорат 2019-02-20 0:00 204.5 5 18
Миладиновци - - 0 18
Мобилна Станица-Бутел - - 0 18
Битола 1 - - 0 18
Битола 2 - - 0 18
Кичево 2019-01-18 7:00 209.0 1 18
Лазарополе - - 0 18
Тетово 2019-01-19 9:00 214.9 5 18
Гостивар - - 0 18
Струмица - - 0 18
Велес 2 - - 0 18
Кочани - - 0 18
Кавадарци - - 0 18
Куманово - - 0 18