Надминувања до: 21-04-2019 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар - - 0 25
Карпош - - 0 25
Лисиче 2019-04-17 120.3 1 25
Ректорат - - 0 25
Миладиновци 2019-01-27 126.2 1 25
Битола 1 2019-01-19 122.9 1 25
Битола 2 - - 0 25
Кичево 2019-04-17 132.0 2 25
Лазарополе 2019-03-05 141.2 13 25
Тетово - - 0 25
Гостивар 2019-01-19 129.1 1 25
Струмица 2019-01-17 181.1 1 25
Велес 2 - - 0 25
Кочани - - 0 25
Кавадарци 2019-04-17 125.2 4 25
Куманово - - 0 25