Надминувања до: 21-08-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2018-07-09 167.1 44 25
Карпош 2018-07-21 133.9 1 25
Лисиче 2018-07-21 134.4 1 25
Ректорат 2018-08-15 130.9 9 25
Миладиновци 2018-07-16 140.0 15 25
Битола 1 2018-08-15 121.3 2 25
Битола 2 2018-08-11 123.5 1 25
Кичево 2018-05-04 124.1 7 25
Лазарополе 2018-08-19 124.4 91 25
Тетово 2018-08-18 122.4 3 25
Гостивар 2018-03-01 124.6 2 25
Струмица 2018-08-19 143.0 67 25
Велес 2 - - 0 25
Кочани 2018-04-24 128.9 2 25
Кавадарци 2018-08-19 126.3 62 25
Куманово 2018-04-05 121.2 2 25