Надминувања до: 12-12-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2018-07-09 167.1 44 25
Карпош 2018-11-14 213.7 9 25
Лисиче 2018-09-15 124.6 2 25
Ректорат 2018-09-23 121.7 12 25
Миладиновци 2018-07-16 140.0 15 25
Битола 1 2018-08-15 121.3 2 25
Битола 2 2018-09-09 123.4 2 25
Кичево 2018-05-04 124.1 7 25
Лазарополе 2018-11-06 126.7 131 25
Тетово 2018-08-24 123.0 5 25
Гостивар 2018-10-19 121.6 3 25
Струмица 2018-10-11 127.9 102 25
Велес 2 - - 0 25
Кочани 2018-04-24 128.9 2 25
Кавадарци 2018-09-29 124.9 83 25
Куманово 2018-04-05 121.2 2 25