Надминувања до: 24-04-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2018-04-22 161.7 12 25
Карпош - - 0 25
Лисиче - - 0 25
Ректорат - - 0 25
Миладиновци - - 0 25
Битола 1 - - 0 25
Битола 2 - - 0 25
Кичево 2018-04-22 124.5 4 25
Лазарополе 2018-04-22 158.0 51 25
Тетово - - 0 25
Гостивар 2018-03-01 124.6 2 25
Струмица - - 0 25
Велес 2 - - 0 25
Кочани - - 0 25
Кавадарци 2018-04-22 143.1 6 25
Куманово 2018-04-05 121.2 2 25