Надминувања до: 18-06-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2018-06-16 124.4 33 25
Карпош - - 0 25
Лисиче - - 0 25
Ректорат - - 0 25
Миладиновци 2018-06-12 129.6 4 25
Битола 1 - - 0 25
Битола 2 - - 0 25
Кичево 2018-05-04 124.1 7 25
Лазарополе 2018-06-04 124.5 59 25
Тетово - - 0 25
Гостивар 2018-03-01 124.6 2 25
Струмица 2018-06-16 122.2 21 25
Велес 2 - - 0 25
Кочани 2018-04-24 128.9 2 25
Кавадарци 2018-06-12 126.0 33 25
Куманово 2018-04-05 121.2 2 25