Надминувања до: 19-01-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар - - 0 25
Карпош 2018-01-04 130.3 1 25
Лисиче 2018-01-11 122.0 2 25
Ректорат - - 0 25
Миладиновци - - 0 25
Битола 1 - - 0 25
Битола 2 - - 0 25
Кичево - - 0 25
Лазарополе - - 0 25
Тетово - - 0 25
Велес 1 - - 0 25
Велес 2 - - 0 25
Кочани - - 0 25
Кавадарци - - 0 25
Куманово - - 0 25