Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар - - 0 -
Карпош - - 0 -
Лисиче - - 0 -
Ректорат - - 0 -
Миладиновци - - 0 -
Мобилна Станица-Бутел 2019-02-01 6:00 1039.9 1 -
Битола 1 - - 0 -
Битола 2 - - 0 -
Кичево - - 0 -
Лазарополе - - 0 -
Тетово - - 0 -
Гостивар - - 0 -
Струмица 2019-01-17 2:00 181.1 1 -
Велес 2 - - 0 -
Кочани - - 0 -
Кавадарци - - 0 -
Куманово - - 0 -