Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар - - 0 -
Карпош - - 0 -
Лисиче - - 0 -
Ректорат - - 0 -
Миладиновци - - 0 -
Мобилна Станица-Бутел - - 0 -
Битола 1 - - 0 -
Битола 2 - - 0 -
Кичево - - 0 -
Лазарополе - - 0 -
Тетово - - 0 -
Гостивар - - 0 -
Струмица - - 0 -
Велес 2 - - 0 -
Кочани - - 0 -
Кавадарци - - 0 -
Куманово - - 0 -