Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2018-07-07 7:00 184.8 7 -
Карпош 2018-11-14 7:00 209.5 22 -
Лисиче - - 0 -
Ректорат - - 0 -
Миладиновци - - 0 -
Мобилна Станица-Бутел - - 0 -
Битола 1 - - 0 -
Битола 2 - - 0 -
Кичево - - 0 -
Лазарополе 2018-07-12 5:00 284.5 2 -
Тетово - - 0 -
Гостивар - - 0 -
Струмица - - 0 -
Велес 2 - - 0 -
Кочани - - 0 -
Кавадарци - - 0 -
Куманово - - 0 -