Надминувања до: 17-11-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2018-11-14 119.1 86 35
Карпош 2018-11-14 133.8 98 35
Лисиче 2018-10-03 70.6 80 35
Гази Баба 2018-08-11 64.7 68 35
Ректорат 2018-11-15 65.1 190 35
Миладиновци 2018-11-15 68.8 85 35
Мобилна Станица-Бутел 2018-11-15 75.9 44 35
Битола 1 2018-11-15 56.0 66 35
Битола 2 2018-11-15 54.8 62 35
Кичево 2018-11-15 76.2 64 35
Лазарополе 2018-11-01 78.7 2 35
Тетово 2018-11-14 95.9 103 35
Гостивар 2018-11-15 59.0 73 35
Струмица 2018-11-15 58.9 63 35
Велес 2 2018-07-11 66.9 65 35
Кочани 2018-11-14 73.3 60 35
Кавадарци 2018-11-14 79.0 124 35
Куманово 2018-11-15 54.5 105 35