Надминувања до: 24-05-2019 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2019-04-27 55.5 49 35
Карпош 2019-04-27 59.6 52 35
Лисиче - - 0 35
Гази Баба - - 0 35
Ректорат 2019-04-27 70.3 77 35
Миладиновци 2019-04-27 57.5 63 35
Мобилна Станица-Бутел 2019-04-01 54.4 62 35
Битола 1 2019-04-27 80.4 44 35
Битола 2 2019-03-08 55.8 52 35
Кичево 2019-05-22 53.6 64 35
Лазарополе 2019-04-27 68.0 4 35
Тетово 2019-04-01 59.1 52 35
Гостивар 2019-04-26 75.8 43 35
Струмица 2019-04-27 63.9 64 35
Велес 2 - - 0 35
Кочани 2019-04-27 62.6 36 35
Кавадарци 2019-04-08 57.1 74 35
Куманово 2019-04-26 65.5 53 35