Надминувања до: 19-09-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2018-07-20 74.5 59 35
Карпош 2018-05-04 54.5 68 35
Лисиче 2018-08-27 58.5 78 35
Гази Баба 2018-08-11 64.7 68 35
Ректорат 2018-09-15 52.7 145 35
Миладиновци 2018-09-03 82.6 51 35
Мобилна Станица-Бутел 2018-05-04 53.3 13 35
Битола 1 2018-09-11 52.4 33 35
Битола 2 2018-05-04 56.6 60 35
Кичево 2018-04-14 57.6 47 35
Лазарополе - - 0 35
Тетово 2018-05-04 53.0 85 35
Гостивар 2018-08-25 55.2 49 35
Струмица 2018-08-03 56.9 40 35
Велес 2 2018-07-11 66.9 65 35
Кочани 2018-07-30 65.1 45 35
Кавадарци 2018-09-03 61.0 89 35
Куманово 2018-05-03 52.8 73 35