Надминувања до: 24-03-2019 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2019-03-17 59.6 44 35
Карпош 2019-03-17 75.7 47 35
Лисиче - - 0 35
Гази Баба - - 0 35
Ректорат 2019-03-22 58.9 64 35
Миладиновци 2019-03-22 64.1 52 35
Мобилна Станица-Бутел 2019-03-22 50.5 61 35
Битола 1 2019-03-22 51.8 38 35
Битола 2 2019-03-08 55.8 52 35
Кичево 2019-03-05 54.8 45 35
Лазарополе - - 0 35
Тетово 2019-03-21 51.1 50 35
Гостивар 2019-03-21 53.8 39 35
Струмица 2019-03-19 54.4 58 35
Велес 2 - - 0 35
Кочани 2019-03-02 58.0 33 35
Кавадарци 2019-03-22 65.9 63 35
Куманово 2019-03-17 87.4 47 35