Надминувања до: 21-01-2019 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2019-01-20 239.8 15 35
Карпош 2019-01-20 258.2 13 35
Лисиче - - 0 35
Гази Баба - - 0 35
Ректорат 2019-01-20 304.7 18 35
Миладиновци 2019-01-20 177.3 16 35
Мобилна Станица-Бутел 2019-01-20 142.9 17 35
Битола 1 2019-01-20 243.2 16 35
Битола 2 2019-01-20 267.0 17 35
Кичево 2019-01-20 117.6 17 35
Лазарополе - - 0 35
Тетово 2019-01-20 210.4 15 35
Гостивар 2019-01-20 192.6 14 35
Струмица 2019-01-20 376.2 18 35
Велес 2 - - 0 35
Кочани 2019-01-20 122.1 15 35
Кавадарци 2019-01-20 182.0 15 35
Куманово 2019-01-20 154.4 13 35