Надминувања до: 21-02-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2018-02-18 68.5 40 35
Карпош 2018-02-18 72.2 42 35
Лисиче 2018-02-20 61.6 47 35
Гази Баба 2018-02-18 86.3 45 35
Ректорат 2018-02-20 58.7 54 35
Миладиновци 2018-02-18 84.6 31 35
Битола 1 2018-02-17 99.2 21 35
Битола 2 2018-02-18 73.1 42 35
Кичево 2018-02-20 77.3 33 35
Лазарополе - - 0 35
Тетово 2018-02-20 56.0 45 35
Гостивар 2018-02-20 101.9 3 35
Струмица 2018-02-19 72.0 5 35
Велес 2 2018-02-18 62.8 9 35
Кочани 2018-02-20 54.2 31 35
Кавадарци 2018-02-20 55.4 46 35
Куманово 2018-02-18 75.7 40 35