Надминувања до: 16-07-2018 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар 2018-06-13 53.4 58 35
Карпош 2018-05-04 54.5 68 35
Лисиче 2018-07-04 53.0 75 35
Гази Баба 2018-05-31 105.0 67 35
Ректорат 2018-07-13 52.0 123 35
Миладиновци 2018-07-04 72.6 46 35
Мобилна Станица-Бутел 2018-05-04 53.3 13 35
Битола 1 2018-07-03 51.4 28 35
Битола 2 2018-05-04 56.6 60 35
Кичево 2018-04-14 57.6 47 35
Лазарополе - - 0 35
Тетово 2018-05-04 53.0 85 35
Гостивар 2018-07-01 58.4 34 35
Струмица 2018-07-08 54.3 39 35
Велес 2 2018-07-11 66.9 65 35
Кочани 2018-05-04 62.1 44 35
Кавадарци 2018-07-08 50.6 81 35
Куманово 2018-05-03 52.8 73 35