Надминувања до: 24-05-2019 00:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар - - 0 3
Карпош - - 0 3
Лисиче - - 0 3
Гази Баба - - 0 3
Миладиновци - - 0 3
Мобилна Станица-Бутел - - 0 3
Битола 1 - - 0 3
Битола 2 - - 0 3
Кичево - - 0 3
Лазарополе - - 0 3
Тетово - - 0 3
Гостивар - - 0 3
Струмица - - 0 3
Велес 2 - - 0 3
Кочани - - 0 3
Кавадарци - - 0 3
Куманово - - 0 3