Надминувања до: 24-05-2019 07:00
Станица Последно надминување Концентрација (µg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар - - 0 24
Карпош - - 0 24
Лисиче - - 0 24
Гази Баба - - 0 24
Миладиновци - - 0 24
Мобилна Станица-Бутел - - 0 24
Битола 1 - - 0 24
Битола 2 - - 0 24
Кичево - - 0 24
Лазарополе - - 0 24
Тетово - - 0 24
Гостивар - - 0 24
Струмица - - 0 24
Велес 2 - - 0 24
Кочани - - 0 24
Кавадарци - - 0 24
Куманово - - 0 24