Надминувања до: 19-02-2021 09:00
Станица Последно надминување Концентрација (mg/m3) Вкупен број Дозволен број
Центар - - 0 -
Карпош - - 0 -
Лисиче - - 0 -
Гази Баба - - 0 -
Ректорат - - 0 -
Миладиновци - - 0 -
Мобилна Станица-Ѓорче Петров - - 0 -
Битола 1 - - 0 -
Битола 2 2021-02-18 11.4 1 -
Кичево - - 0 -
Лазарополе - - 0 -
Тетово - - 0 -
Струмица 2021-01-22 14.0 3 -
Велес 2 - - 0 -
Кочани - - 0 -
Кавадарци - - 0 -
Куманово - - 0 -