Центар

ЦЕНТАР

Станицата Центар е поставена во месец септември 2011 година.

Претставува урбана станица за мерење на влијанието на сообраќајот во центарот на Скопје. Станицата се наоѓа на околу 15 метри од сообраќајница со голема фреквенција на сообраќај и на околу 20 метри одалеченост од мала крстосница. Најблиските извори на емисија од сообраќајот се наоѓаат југо-источно од станицата. На северо-исток, на растојание од околу 100 метри се наоѓа поголема крстосница. Оваа станица ја претставува областа на градскиот центар со големо влијание на емисиите од сообраќај.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO, PM10, PM2.5 и BTX.

AMS-Centar-view ????????????????????????????????????