Лисиче

ЛИСИЧЕ

Станицата Лисиче е поставена во месец април 1998 година.

Станицата е лоцирана во југо-западниот дел од Скопје во област која ги претставува индустриските и станбените делови.

Станицата е поставена во близина на главна крстосница: оддалеченоста од најблиската улица е 45 метри, а оддалеченоста од крстосницата е 70 метри. Фабриката за цемент се наоѓа 1,2 километри југо-запано од станицата, а каменоломот е оддалечен 1,8 километри.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO, PM10 и РМ2,5.

Lisice Lisice