Ректорат

РЕКТОРАТ

Станицата Ректорат е поставена во 2005 година

Станицата е лоцирана во близина на поголема крстосница во центарот на Скопје.

Урбаната станица за мерење на влијанието од сообраќајот ја претставува областа со високо влијание на емисиите од сообраќајот.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, CO, PM10 и BTX.

Rektorat Rektorat