Битола 1

БИТОЛА 1

Станицата Битола 1 е поставена во месец април 2004 година.

Битола (80 000 жители) е индустриски град, кој се наоѓа во близина на грчката граница. Станицата Битола 1 се наоѓа на периферијата на градот во близина на мали индустрии за производство на храна и пијалоци.

 

Главниот извор на загадување во Битола е електро-енергетската постројка РЕК Битола која се наоѓа на оддалеченост од 13 километри источно од станицата Битола 1.

 

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO, PM10 и РМ2.5.

Bitola 1 Bitola 1