Кичево

КИЧЕВО

Станицата Кичево е поставена во месец декември 2002 година.

Кичево е град во планинска област во западниот дел на земјата. Станицата во Кичево се наоѓа во станбена област во близина на центарот на градот. Оддалеченоста од најблискиот пат е 7 метри, а од автопатот 75 метри. На далечина од 1 километар југо-западно, се наоѓа постројка за металуршка индустрија ЕМО ЦРС, а 8 километри северно од станицата се наоѓа термо-електричната постројка ТЕЦ Осломеј.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO, PM10 и РМ2.5.

Kicevo_1a Kicevo_1b