Лазарополе

ЛАЗАРОПОЛЕ

Станицата Лазарополе е поставена во месец мај 2004 година.

Станицата се наоѓа на надморска височина од 1 333 метри и е лоцирана на крајот од куќите во селото. Оддалеченоста од најблискиот пат е 7 километри, а од најблискиот град (Кичево) се наоѓа на оддалеченост од 22 километри. Лазарополе ги претставува чистите услови во руралната позадина во земјата.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2 и PM10.

Lazaropole_1l Lazaropole-_1s