Тетово

ТЕТОВО

Станицата Тетово е поставена во месец април 2004 година.

Тетово (70 000 жители) се наоѓа на оддалеченост од околу 40 километри западно од Скопје. Станицата се наоѓа во дворот на  Основното училиште “Св. Кирил и Методиј”. Оддалечена е на само 5 метри од булевар со висока фреквентност на сообраќајот. На оддалеченот 15-20 метри од станицата се наоѓаат згради за домување. Станицата го следи загадувањето од индустриските објекти лоцирани  на  растојание од 600-700 метри.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO и PM10.

tetovo1 tetovo2