Велес 1

ВЕЛЕС 1 (во функција во периодот од 05.2004 до 08.2012)

Велес (45 000 жители) е индустриски град во долината на реката Вардар во централниот дел на земјата. Станицата Велес 1 се наоѓа на периферијата на градот. Северно од станицата, на оддалеченост од околу 1 километар, се наоѓа индустриска област, но индустриските активности во оваа област во сегашно време се ниски. Неасфалтираноста на најблискиот пат (оддалечен 3-4 метри) и другите градежни активности особено може да влијаат на измерената концентрација на честички.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO и ­PM10.

Veles1 Veles1