Велес 2

ВЕЛЕС 2

Станицата Велес 2 е поставена во месец април 2004 година.

Велес (45 000 жители) е индустриски град во долината на реката Вардар во централниот дел на земјата. Станицата се наоѓа покрај влезен пат во станбениот дел, 1,5 километри јужно од станицата Велес 1. Оддалеченоста од патот е околу 6 метри.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO and PM10.

Veles_2 Veles_2a