Куманово

КУМАНОВО

Станицата Куманово е поставена во месец декември 2002 година.

Куманово е град со 100 000 жители, 30 километри североисточно од Скопје. Станицата во Куманово е поставена во близина на болницата, покрај влезниот пат во градот. Оддалеченоста од овој пат е околу 35 метри, додека оддалеченоста од автопатот е 600 метри. Локалните извори од индустријата имаат мало или никакво влијание на измерените концентрации.

Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO, PM10 и РМ2.5.

AMS-Kumanovo-ok AMS-Kumanovo-view