Годишен извештај

Вкупен годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина

 

2019-Воздух 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003